The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2001

Articles

György E. Szőnyi

Waburg's Intuitions in Light of Postmodern Challenges

Intuice Abyho Warburga z hlediska postmodernismu

pp. 3-10 (Czech summary)

| detail |

Martin Germ

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella ve Florencii a Mikuláš Kusánský

pp. 11-18 (Czech summary)

| detail |

Jaromír Neumann

Neznámé dílo Michaela Leopolda Willmanna

Ein unbekanntes Werk Michael Leopold Willmanns

pp.19-32 (German summary)

| detail |

Jiří Šetlík

Jan Matulka a Václav Vytlačil, průkopníci modernismu v americkém umění

Jan Matulka and Václav Vytlačil: Pioneers of Modernism in American Art

pp. 33-41 (English summary)

| detail |

Matthew S. Witkovsky

Truly Blank: The Monument to National Liberation and Interwar Modernism in Prague

V osidlech prázdnoty. Památník národního osvobození a meziválečný modernismus

pp. 42-60 (Czech summary)

| detail |

Archives

Lubomír Slavíček

Neznámý Emil Filla. Fillovy dopisy Albertu Kutalovi z let 1935 až 1947

The Unknown Emil Filla. Filla's letters to Albert Kutal from 1935-1947

pp. 61-80

| detail |

Reviews

Ivo Kořán

Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

pp. 80-81

Jindřich Vybíral

Alena Janatková, Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne

pp. 82-84

Anděla Horová

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století

pp. 84-86

Vojtěch Lahoda

Steven A. Mansbach, Modern Art in Eastern Europe

pp. 86-93

Annotations

pp. 94-95

New Additions to the Literature on Art History

pp. 95-97

Stylistic Conventions for Texts

p. 98