Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

Neznámý Emil Filla. Fillovy dopisy Albertu Kutalovi z let 1935 až 1947

Text přináší kritickou edici dvaceti pěti dopisů z archivu Masarykovy univerzity v Brně, které mezi léty 1935-1947 zaslal Emil Filla brněnskému historikovi umění Albertu Kutalovi. Komentářem, postihujícím nejen vzájemné kontakty obou osobností, ale i Fillovy brněnské aktivity, ho opatřil Lubomír Slavíček.


< zpět