Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Šetlík

Jan Matulka a Václav Vytlačil, průkopníci modernismu v americkém umění

Malíři Jan Matulka a Václav Vytlačil patřili k méně známým českým umělcům, kteří žili a tvořili na americkém kontinentu. Zatímco Matulkova rodina se s Janem odstěhovala do Ameriky v roce 1907, Vytlačil se tu jako syn emigrantů již v roce 1892 narodil. Článek se zabývá v širším kontextu životními osudy, osobními kontakty i vlastními výtvarnými pracemi těchto dvou tvůrců.


< zpět