Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaromír Neumann

Neznámé dílo Michaela Leopolda Willmanna

Studie se věnuje rozboru rozměrného plátna z hlavního oltáře kostela sv. Michala v Litvínově. Obraz býval dříve přisuzován Karlu Škrétovi a Petru Brandlovi. Díky jeho restaurování, které proběhlo v roce 1994 a umožnilo kritickou analýzu, ho autor příspěvku datuje do devadesátých let 17. století a připisuje Michaelu Leopoldu Willmannovi.


< zpět