Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

György E. Szőnyi

Waburg's Intuitions in Light of Postmodern Challenges

Článek se věnuje vztahu současné literární a uměleckohistorické teorie k Warburgově ikonografické metodě. V první části se zabývá proměnami ikonografie a ikonologie v angloamerické vědě v několika posledních desetiletích v konfrontaci se situací metodologie ve střední a východní Evropě. Druhá část příspěvku si všímá těch aspektů a interpretací Warburgova díla, které se staly aktuální pro současnou teorii umění.


< zpět