Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Matthew S. Witkovsky

Truly Blank: The Monument to National Liberation and Interwar Modernism in Prague

Autor příspěvku se pokouší interpretovat stavbu Památníku národního osvobození na Žižkově v souvislosti se vztahem modernismu, na nějž se odvolává, k oficiální meziválečné kultuře. Zároveň toto dílo vykládá v intencích vyjádření myšlenky víry v "pravdu", kterou sdílela různá modernistická hnutí a která navíc nabyla v Čechách skrze husitskou tradici národního charakteru. Vedle toho si všímá spojitostí daného objektu s českou komemorativní architekturou.


< zpět