Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2005

Články

Ivo Hlobil

Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340-1345)

Eine unbekannte Löwenmadonna vom Meister der Madonna von Michle (um 1340-1345)

s. 3-20

| detail |

Jindřich Vybíral

Charles F. A. Voysey's Forgotten Designs for Southern Moravia

Zapomenuté projekty Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu

s. 21-33 

| detail |

Gerardo Brown-Manrique

Three Houses in Northeastern Bohemia by Fürth and Mühlstein

Tři vily od Fürtha a Mühlsteina v severovýchodních Čechách

s. 34-43 

| detail |

Ladislav Kesner ml.

Archivy vnímání. Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna

Archives of Perception: the Landscape in the Processional Scrolls of Miloš Šejn

s. 44-60

| detail |

Archiv

Karel Srp

"I tento dopis mi pošlete zpět…" Z korespondence Jana Zrzavého

s. 61-69

| detail |

Zprávy

Wojciech Marcinkowski

Silesiaca Bohemiae. Zu den breslauer Retabeln in Böhmen

s. 69-75

| detail |

Tomáš Winter

Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté

s. 76-86 

| detail |

Recenze

Pavel Kalina

Alexander Markschies, Icons of Renaissance Architecture

s. 86-89

Martin Pavlíček

Marie Schenková - Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska

s. 89-90

Josef Vojvodík

Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (ed.), Biedermeier
v českých zemích

s. 91-95 

Marie Rakušanová

Karel Srp - Jana Orlíková, Jan Zrzavý. - Karel Srp (ed.),
Jan Zrzavý. O něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém

s. 95-98

Tomáš Winter

Zita Kostrová, Mikuláš Galanda. - Katarína Bajcurová (ed.), Fulla 2002

s. 98-101 

Anotace

s. 101-102

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 103-106 

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 107