Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ladislav Kesner ml.

Archivy vnímání. Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna

V letech 1983-1989 vytvořil Miloš Šejn soubor asi padesáti procesuálních svitků s tématem krajiny. Autor článku je interpretuje v širším kontextu obecné problematiky vnímání a dotýká se některých starších příbuzných řešení (Tao-ťi, Caspar David Friedrich), spočívajících v zobrazení radikálního subjektivního prožitku krajiny skrze obraz krajiny samé.


< zpět