The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2005

Articles

Ivo Hlobil

Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340-1345)

The Madonna on a Lion by the Master of the Michelská Madonna (ca 1340-1345)

pp. 3-20 (German summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Charles F. A. Voysey's Forgotten Designs for Southern Moravia

Zapomenuté projekty Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu

pp. 21-33 (Czech summary)

| detail |

Gerardo Brown-Manrique

Three Houses in Northeastern Bohemia by Fürth and Mühlstein

Tři vily od Fürtha a Mühlsteina v severovýchodních Čechách

pp. 34-43 (Czech summary)

| detail |

Ladislav Kesner ml.

Archivy vnímání. Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna

Archives of Perception: the Landscape in the Processional Scrolls of Miloš Šejn

pp. 44-60 (English summary)

| detail |

Archives

Karel Srp

"I tento dopis mi pošlete zpět…" Z korespondence Jana Zrzavého

'Send even that letter back to me …' From the correspondence of Jan Zrzavý

pp. 61-69

| detail |

News

Wojciech Marcinkowski

Silesiaca Bohemiae. Zu den breslauer Retabeln in Böhmen

Silesiaca Bohemiae. The Wrocław Retables in Bohemia

pp. 69-75

| detail |

Tomáš Winter

Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté

A Dangerous Proximity? Joe Hloucha, Emil Filla and the Surrealists

pp. 76-86 

| detail |

Reviews

Pavel Kalina

Alexander Markschies, Icons of Renaissance Architecture

pp. 86-89

Martin Pavlíček

Marie Schenková - Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska

pp. 89-90

Josef Vojvodík

Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (ed.), Biedermeier
v českých zemích

pp. 91-95 

Marie Rakušanová

Karel Srp - Jana Orlíková, Jan Zrzavý. - Karel Srp (ed.),
Jan Zrzavý. O něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém

pp. 95-98

Tomáš Winter

Zita Kostrová, Mikuláš Galanda. - Katarína Bajcurová (ed.), Fulla 2002

pp. 98-101 

Annotations

pp. 101-102

New Additions to the Literature on Art History

pp. 103-106 

Stylistic Conventions for Texts

p. 107