Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

"I tento dopis mi pošlete zpět…" Z korespondence Jana Zrzavého

Edice uveřejňuje dva dopisy Josefa Váchala Janu Zrzavému a Zrzavého dopisy Váchalovi, Janu Konůpkovi a Jakubu Demlovi. Publikovaný soubor pochází z let 1910-1913 a je uložen v soukromé sbírce. Komentářem ho opatřil Karel Srp.


< zpět