Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Wojciech Marcinkowski

Zpráva pojednává o retáblu hlavního oltáře děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a oltářním retáblu z farní budovy téhož města, datovaných do první poloviny 16. století. Tyto řezby srovnává s příbuznými díly české i evropské provenience a dochází k závěru, že byly vytvořeny v Beinhartově dílně ve Vratislavi. Upozorňuje i na slezské kořeny reliéfu Svaté rodiny z Národního muzea v Praze.


< zpět