Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Charles F. A. Voysey's Forgotten Designs for Southern Moravia

V roce 1912 navrhl architekt Charles Francis Annesley Voysey rodinou hrobku a roku 1922 venkovské sídlo pro jihlavského podnikatele Karla Löwa, vlastníka největších textilních továren na západní Moravě. Tyto návrhy byly dosud pokládány za nerealizované. Příspěvek poukazuje na to, že venkovský dům byl v pozměněné podobě proveden v Henčově u Jihlavy a že Voyseymu lze připsat i Löwovu hrobku na jihlavském hřbitově z roku 1915.


< zpět