Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté

V roce 1935 se uskutečnila v SVU Mánes výstava etnické sbírky Joe Hlouchy a děl Emila Filly. Příspěvek si na jejím pozadí všímá tehdejší interpretace vztahů mezi modernismem a tzv. primitivním uměním. Vedle toho ozřejmuje Hlouchovy kontakty s českými moderními umělci, kteří od něho získávali etnické objekty do svých sbírek.


< zpět