Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2004

Články

Maritta Iseler

Der Treppenaufgang am Rathaus in Görlitz - Ein Bauwerk bürgerlicher Repräsentation

Venkovní schodiště radnice ve Zhořelci - stavba měšťanské reprezentace

s. 474-489

| detail |

Štěpán Vácha

Barokní donátorské a zakladatelské scény v cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě

Barocke Stiftungs- und Gründungsszenen
in Zisterzienserklöstern in Böhmen und Mähren

s. 490-505

| detail |

Irena Kossowska

The Cosmopolitan and National Idiom of Jewish Art
in the 1920s: École de Paris and Jung Idysz

Kosmopolitní a národní styl v židovském umění dvacátých let 20. století. École de Paris a Jung Idyš

s. 506-517

| detail |

Vojtěch Lahoda

Alchymista a kouzelník. Josef Sudek a Emil Filla

Alchemist and Magician: Josef Sudek and Emil Filla

s. 518-536 

| detail |

Zprávy

Guido Carrai

Nuovi documenti su Giovanni Pieroni ed un'ipotesi per Palazzo Wallenstein

s. 537-542 

| detail |

Zdeněk Kazlepka

Neznámá zátiší severoitalského původu ze zámku Uherčice

s. 542-546 

| detail |

Recenze

Zuzana Všetečková

Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien
in der Steiermark

s. 546-549 

Mojmír Horyna

V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790

s. 549-553

Josef Válka

Pavel Preiss, Antonín Špork a barokní kultura v Čechách

s. 554-556

Vojtěch Lahoda

Iva Janáková (ed.), Ladislav Sutnar - Praha - New York - Design in Action

s. 557-559 

Ivan Muchka

Hubertus Kohle - Katja Kwastek, Computer, Kunst und Kunstgeschichte

s. 559-561 

Anotace

s. 562-563 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 563-567

Obsah LII. ročníku Umění

s. 568-569