Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Irena Kossowska

The Cosmopolitan and National Idiom of Jewish Art
in the 1920s: École de Paris and Jung Idysz

Studie ukazuje na příkladu dvou výtvarných skupin židovských umělců - École de Paris a Jung Idyš - jejich rozdílnou ideovou orientaci: kosmopolitní a národní. Zatímco École de Paris opustila problematiku národní, etnické a náboženské identity, Jung Idyš se pokoušela obnovit židovskou tradici a vytvářela novou ikonografii. Přesto existovala v obou skupinách společná vnitřní vazba toho, co lze označit jako "strategii identity".


< zpět