Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Štěpán Vácha

Barokní donátorské a zakladatelské scény v cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě

Donátorské a fundátorské scény mají v ikonografii barokního umění zvláštní místo, jelikož oscilují mezi profánním a sakrálním zobrazením. Jejich tématem je buď odevzdání příslušných listin zakladatelem či donátorem mnichům, nebo určitá legendická událost. Článek sleduje roli těchto scén na konkrétních příkladech českých a moravských cisterciáckých klášterů (Osek, Plasy, Zbraslav, Sedlec), vysvětluje okolnosti jejich vzniku, význam, typologii a ikonografii.


< zpět