Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zdeněk Kazlepka

Neznámá zátiší severoitalského původu ze zámku Uherčice

Šest zátiší severoitalské provenience, pocházejících z jihomoravského zámku Uherčice, patří nejen ke kvalitním dílům, ale má rovněž zajímavý původ. Čtyři z nich jsou většího formátu a jejich autorem je cremonský malíř Antonio Gianlisi il Giovane (1677-1727). Zbylá dvě zátiší menšího formátu s hudebními nástroji autor textu připisuje Cristoforu Munarimu (1667-1720).


< zpět