Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Guido Carrai

Zpráva přináší a interpretuje dosud neznámé dokumenty o architektovi Giovannim Pieronim. Na jejich základě formuluje novou hypotézu o stavbě Valdštejnského paláce.


< zpět