Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Vojtěch Lahoda

Alchymista a kouzelník. Josef Sudek a Emil Filla

Příspěvek se zabývá tvůrčím dialogem mezi fotografem Josefem Sudkem a malířem Emilem Fillou. Kontakty obou umělců začali ve dvacátých letech a pokračovali až do sklonku Fillova života v roce 1953. Na Sudkových fotografiích (cyklus z Chrámu sv. Víta, zátiší, krajiny Českého středohoří, Skleněné labyrinty) jsou v textu sledovány obdobné principy, které užíval Filla ve svých dílech, čímž získává vztah obou umělců konkrétní obrysy.


< zpět