Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2013

Články

Jan Chlíbec

The Contest between Utraquist Chalice and the Bernardino Sun

Svár kalicha s bernardinským sluncem

s. 494-519

| detail | PDF |

Pavla Savická

The Winged Goddess: Iconographic Gloss on an Italian Renaissance Panel from the Collection of the National Gallery in Prague

Okřídlená bohyně. Ikonografická glosa k italské renesanční desce ze sbírek Národní galerie v Praze 

s. 520-528

| detail | PDF |

Martin Zlatohlávek

From Raphael to Michelangelo: Early 16th-Century Roman Drawings in the Collections of the Czech Republic

Mezi Raffaelem a Michelangelem. Římská kresba počátku 16. století ve sbírkách České republiky

s. 529-541

| detail | PDF |

Richard Němec

Architektura a ideologie. Výchovné instituce Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety

Architecture and Ideology: Hitler Youth Organisations in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Sudeten Reichsgau

s. 542-571

| detail |

David Voda – Sabine Voda Eschgfäller

Goetheanum z chlebové střídy. Náhrobní stéla Emílie Hudečkové v Olomouci v kontextu antroposofické sepulkrální plastiky a okultní praxe komunikace s mrtvými

The Bread Goetheanum: The Sepulchral Stela of Emílie Hudečková in Olomouc in the Context of Anthroposophic Sepulchral Sculpture

s. 572-584

| detail |

Recenze

Heiner Borggrefe

Lubomír Konečný – Štěpán Vácha – Beket Bukovinská (eds), Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22–25 September 2010

s. 585-586

Martin Krummholz

Peter Heinrich, Johann Lucas von Hildebrandt (1668–1754). Sakralarchitektur für Kaiserhaus und Adel

s. 587-589

Taťána Petrasová

Martin Horáček, Přesná renesance v české architektuře 19. století. Dobová diskuse o slohu

s. 590-591

Radim Vondráček

Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930

s. 592-594

Lenka Bydžovská

Jindřich Toman – Matthew S. Witkovsky (eds), Jindřich Heisler: Surrealism under Pressure 1938–1953

s. 594-595

Anotace

s. 596-599

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 600-602 

Česká resumé / English Summaries

s. 603-607

Obsah LXI. ročníku Umění / Art

s. 608-609