Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Zlatohlávek

From Raphael to Michelangelo: Early 16th-Century Roman Drawings in the Collections of the Czech Republic

Autor se zabývá kresbami, které jednak dokumentují tvůrčí napětí nebo spolupráci, jednak vyvolávají otázku po námětu. Z kresby Amora z Moravské galerie v Brně, která byla s otazníkem připsána Raffaelovi a vztahuje se k Amorovi na fresce Galatei ve vile Farnesina, lze odvodit, že použitá pozice dětského těla se opakuje v pracích Sebastiana del Piombo. K již známým odkazům autor článku připojuje Sebastianovu Studii Venuše se spícími figurami z milánské Ambrosiany, na jejímž rubu je „kopie“ antické sochy Herkula, ale bez hlavy a s jinou pozicí rukou, čímž se přiblížil podobě Raffaelova Amora. Na téže kresbě je ještě načrtnuta figura Kentaura, jejíž pozice je příbuzná tritonům na Raffaelově Studii pro ozdobný okraj talíře, která je ze stejné doby, jako výše zmiňované kresby Sebastianovy. Přestože vztah mezi oběma umělci byl napjatý, tyto drobnosti dokumentují vzájemné ovlivňování. Tvůrčí spolupráce však panovala mezi Raffaelem a Giovannim da Udine. Ten mistrovy práce doplňoval malbou různých druhů rostlin a zvířat. Kresba Oříšků z Moravské galerie dokazuje, že se Giovanni připravoval studiemi podle konkrétních předmětů. Na kresbě Sedící figury s andělem z Olomouce, která byla připsána Sebastinovi del Piombo s tím, že je studií figury nad kaplí Borgherini v San Pietro in Montorio, je nerozřešeno, kdo je touto figurou. Autor článku navazuje na předchozí analýzy, kde jména figur byla odvozována z námětů v kapli – Bičování Krista a Proměnění Páně – a figury nahoře interpretuje jako nositele jejich starozákonního předznamenání. Tuto výzdobu srovnal s její pozdější verzí od Federica Zuccara v římském Oratoriu del Gonfalone. Tam evidentně sedí Prorok a Sibyla. Sebastiano del Piombo pro kapli Borgherini asi připravoval také Proroka a Sibylu, která je studována na olomoucké kresbě. Proč byla na fresce změněna v mužského proroka, není známo. Nad kaplí tedy sedí dva bezejmenní proroci, předpovídající Kristovo Bičování.


< zpět