Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Richard Němec

Architektura a ideologie. Výchovné instituce Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety

Autor řeší dosud nepojednané téma – architekturu totalitního nacionálněsocialistického režimu – a zabývá se monograficky dvojicí měst, okupované Prahy/Prag a Jihlavy/Iglau, jednoho z německých jazykových ostrůvků na Vysočině, a nastiňuje proces realizace, či naopak derealizace výchovných institucí Adolfa Hitlera. Jako korektivní materiál vybral politická správní centra Říšské župy Sudety Ústí/Aussig, Opavu/Troppau a Karlovy Vary/Karlsbad. Na základě studia archivního materiálu v českých i německých archivech i znalosti rozsáhlé moderní analytické i dobové propagandistické literatury autor určuje, do jaké míry se architektura stala projekční plochou fašistické propagandy v okupovaném i anektovaném prostoru, vymezuje podíl Říšské centrály pro organizaci prostoru (Reichsstelle für Raumordnung), a ukazuje, jak se propagandistické požadavky projevily ve specifických typologiích a stylistickém vokabuláři zde sledovaných Hitlerových domů a ubytoven i jejich – v dějinách umění zatím netematizovaného – zasazení do prostoru okupované bývalé Československé republiky. Projekty, publikované zde poprvé, řízené v protektorátu Říšským vedením pro Hitlerovu mládež v Berlíně ( Kulturamt, Reichsjugendführung, RJF, Abteilung HJ), dokládají propojení říšské a protektorátní stavební správy, mimo jiné s Plánovací komisí pro hlavní město Prahu. Autor se ptá, jak mnoho němečtí i čeští architekti participovali zištně na nacionálněsocialistickém systému, a otevírá pro budoucí bádání zatím tabuizovanou otázku viny a kolaborace s nacisty a percepce tohoto fenoménu v uměleckohistorickém kontextu, tj. měřítek aktivní spolupráce architektů nejen německých, ale i českých, kteří se účastnili plánování a realizace projektů a jednoznačně se tím podíleli na upevnění totalitního režimu a sloužícího de facto k násilné germanizaci vlastního, okupovaného, českého národa.


< zpět