Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2000

Články

Jaromír Neumann

Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování

Trevisanis Modelletto für die Leitomischler Kreuzigung

s. 394-406

| detail |

Jindřich Vybíral

Die Wurzeln des Lorbeers: Anfänge und Quellen des architektonischen Schaffens von Joseph Maria Olbrich

Kořeny vavřínu. Počátky a zdroje architektonické tvorby Josefa Marii Olbricha

s. 407-422

| detail |

Karel Srp

Zóny vizuality. Jaroslav Rössler: kresba, foto, rádio.

Visual Zones. Jaroslav Rössler: Drawing, Photo, Radio.

s. 423-434

| detail |

Tomáš Winter

Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let

Primitive Peoples, Children, Madmen and Media. The Reception of Aboriginal Art and Similar Manifestations in the Czech Lands in the Thirties.

s. 435-452

| detail |

Archiv

Martin Krummholz

"Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá..."

s. 453-461

| detail |

Pavla Sadílková

Zápisníky Vincence Kramáře

s. 461-469

| detail |

Recenze

Hana Hlaváčková

Andreas Fingernagel, Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin, 4.-12. Jahrhundert

s. 469-471

Pierre-Yves Le Pogam

Ivo Hlobil (ed.), Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia

s. 471-474

Jiří Urban

Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy

s. 474-477

Josef Vojvodík

Jindřich Heisler. Z kasemat spánku (eds. František Šmejkal - Karel Srp - Jindřich Toman)

s. 477-480

Martina Pachmanová

Ladislav Kesner ml., Muzeum umění v digitální době

s. 480-482

Anotace

s. 482-484

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 484-487

Obsah XLVIII. ročníku Umění

s. 488-489