Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Die Wurzeln des Lorbeers: Anfänge und Quellen des architektonischen Schaffens von Joseph Maria Olbrich

Studie se zaměřuje na počátky díla Josefa Marii Olbricha, architekta slavného výstavního pavilonu Vídeňské secese. Sleduje práce, které umělec navrhl pro své rodné město Opavu a jeho okolí, kde prožil více než polovinu života. K nim patří projekt kostela v Melči, návrh uměleckoprůmyslového muzea, Niedermeyerovy kavárny a průčelí pro dům svého bratra.


< zpět