Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaromír Neumann

Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování

Velký obraz Francesca Trevisaniho Ukřižování s Matkou Boží Bolestnou, sv. Máří Magdalénou a sv. Janem Evangelistou z piaristického kostela v Litomyšli byl zničen požárem v roce 1775. Toto dílo působilo v 18. století jako jeden z malířských prototypů Ukřižování, přičemž ovlivnilo i tehdejší sochařství. Článek pojednává o dosud neznámém modellettu k této práci, které se nalézá v oblastním muzeu v Teplicích.


< zpět