Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Zóny vizuality. Jaroslav Rössler: kresba, foto, rádio.

Jaroslav Rössler náležel k jednomu z prvních fotografů, který vytvořil autoportrét s motivem rádia. Mimoto si příspěvek všímá dalších prací, v nichž Rössler využil tohoto námětu, ať jde o fotografie, kresby či koláže. Dotyčná díla jsou interpretována na pozadí dobových teorií Karla Teiga a dalších autorů, zabývajících se rádiem a rozhlasovým vysíláním v textech z období poetismu.


< zpět