The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2000

Articles

Jaromír Neumann

Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování

Trevisani's Modelletto for The Crucifixion in Litomyšl

pp. 394-406 (German summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Die Wurzeln des Lorbeers: Anfänge und Quellen des architektonischen Schaffens von Joseph Maria Olbrich

Roots of Laurel. The Beginning and Resources of Josef Maria Olbrich's Architectonic Work

pp. 407-422 (Czech summary)

| detail |

Karel Srp

Zóny vizuality. Jaroslav Rössler: kresba, foto, rádio.

Visual Zones. Jaroslav Rössler: Drawing, Photo, Radio.

pp. 423-434 (English summary)

| detail |

Tomáš Winter

Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let

Primitive Peoples, Children, Madmen and Media. The Reception of Aboriginal Art and Similar Manifestations in the Czech Lands in the Thirties.

pp. 435-452 (English summary)

| detail |

Archives

Martin Krummholz

"Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá..."

"Hence there's nothing left but to plough and sow the mad sorrow of our souls and love…"

pp. 453-461

| detail |

Pavla Sadílková

Zápisníky Vincence Kramáře

Vincenc Kramář's Notebooks

pp. 461-469

| detail |

Reviews

Hana Hlaváčková

Andreas Fingernagel, Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin, 4.-12. Jahrhundert

pp. 469-471

Pierre-Yves Le Pogam

Ivo Hlobil (ed.), Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia

pp. 471-474

Jiří Urban

Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy

pp. 474-477

Josef Vojvodík

Jindřich Heisler. Z kasemat spánku (eds. František Šmejkal - Karel Srp - Jindřich Toman)

pp. 477-480

Martina Pachmanová

Ladislav Kesner ml., Muzeum umění v digitální době

pp. 480-482

Annotations

pp. 482-484

Additions to literature on art history

pp. 484-487

Content of Umění XLVIII

pp. 488-489