Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Krummholz

"Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá..."

Studie přináší dosud neznámý text z Archivu Národní galerie v Praze. Její autor ho z grafologického, stylistického a obsahového hlediska připisuje Františku Bílkovi a objasňuje širší souvislosti a důvody jeho vzniku, v nichž sehrály roli tehdejší umělcovy vztahy s Františkem Suchardou.


< zpět