Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2000

Články

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Stavební dějiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia

Das Kloster Strahov. Baugeschichte der Basilika von 1182 bis zur Zeit des Abts Lohelius

s. 302-314

| detail |

Ivo Hlobil

Wendepunkt zur Synthese: Ausstellung "Von der Gotik zur Renaissance - die bildkünstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400-1550"

Obrat k syntéze. K výstavě Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550

s. 315-334

| detail |

Pavla Sadílková

František Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k poznání počátků gotického revivalu v Čechách

Franz Lothar Ehemant und die erste Monographie der St.-Veits-Katedrale. Beitrag zum Kennenlernen der Anfänge des gotischen Revivals in Böhme

s. 335-350

| detail |

Markéta Svobodová

Když se led proboří... Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století.

When the Ice Breaks... Spas, Baths and Swimming Pools in Czech Architecture of 19th and 20th Centuries

s. 351-368

| detail |

Zprávy

Kateřina Engstová

Několik poznámek k archivním zprávám k tzv. Rajhradskému oltáři

s. 369-371

| detail |

Ivo Kořán

Třetí Brokofova Kalvárie

| detail |

Recenze

Zuzana Všetečková

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

s. 374-376

Anežka Merhautová

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

s. 376-378

Rudolf Chadraba

Ivan Rusina (ed.), Barok

s. 378-381

Matthias Boeckl

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

s. 382-384

Eržika Kubínová

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

s. 384-385

Anotace

s. 386-387

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 387-390