The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2000

Articles

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Stavební dějiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia

The Strahov Monastery. A History of the Construction of the Basilica from 1182 to the Times of Abbot Lohelius

pp. 302-314 (German summary)

| detail |

Ivo Hlobil

Wendepunkt zur Synthese: Ausstellung "Von der Gotik zur Renaissance - die bildkünstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400-1550"

A Turn to Synthesis: the Exhibition 'From Gothic to Renaissance - Visual Arts in Moravia and Silesia in 1400-1550'

pp. 315-334 (Czech summary)

| detail |

Pavla Sadílková

František Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k poznání počátků gotického revivalu v Čechách

František Lothar Ehemant and the First Monograph of St Vitus' Cathedral. A Study on the Beginnings of the Gothic Revival in Bohemia

pp. 335-350 (German summary)

| detail |

Markéta Svobodová

Když se led proboří... Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století.

When the Ice Breaks... Spas, Baths and Swimming Pools in Czech Architecture of 19th and 20th Centuries

pp. 351-368 (English summary)

| detail |

News

Kateřina Engstová

Několik poznámek k archivním zprávám k tzv. Rajhradskému oltáři

Several Notes on Archive Reports on the so-called Rajhrad Altar

pp. 369-371

| detail |

Ivo Kořán

Třetí Brokofova Kalvárie

The Third Calvary by Brokof

pp. 371-373

| detail |

Reviews

Zuzana Všetečková

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

pp. 374-376

Anežka Merhautová

Jan Bažant, Umění českého středověku a antika

pp. 376-378

Rudolf Chadraba

Ivan Rusina (ed.), Barok

pp. 378-381

Matthias Boeckl

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

pp. 382-384

Eržika Kubínová

Eric Dluhosch - Rostislav Švácha (eds.), Karel Teige 1900-1951. Ľ Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde

pp. 384-385

Annotations

pp. 386-387

New Additions to the Literature on Art History

pp. 387-390