Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavla Sadílková

František Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k poznání počátků gotického revivalu v Čechách

Pojednání o Svatovítské katedrále z pera Františka Lothara Ehemanta vyšlo poprvé v Praze v roce 1774. Článek Pavly Sadílkové si všímá dané práce v kontextu dobové cestopisné literatury a teorie architektury v 18. století v Evropě. Zjišťuje, že Ehemant přistupoval k tématu s velkou zodpovědností a erudicí, což dosvědčuje důkladným rozborem díla.


< zpět