Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Engstová

Několik poznámek k archivním zprávám k tzv. Rajhradskému oltáři

Kateřina Engstová rekapituluje dosavadní archivní nálezy Ivo Hlobila k Rajhradskému oltáři a uvažuje o tom, nakolik mohou dané zprávy napomoci při datování tohoto významného díla. V závěru konstatuje, že v nich žádnou pevnou oporu pro přesné určení doby vzniku oltáře ani pro jeho stylovou analýzu nenalézáme.


< zpět