Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Stavební dějiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia

Článek Anežky Merhautové a Petra Sommera navazuje na předchozí studii obou autorů, publikovanou v Umění 3/1999. Od roku 1182 sleduje zevrubně všechny události, které měly bezprostřední význam na utváření architektonické podoby baziliky Strahovského kláštera premonstrátů. Do stavebních dějin se velkou měrou promítají jak zásahy jednotlivých opatů, tak důsledky živelných katastrof.


< zpět