Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Kořán

Třetí Brokofova Kalvárie

Zpráva se zabývá sousoším kalvárie z minoritského kostela v Pardubicích, které autor připisuje Ferdinandu Maxmiliánu Brokofovi, a to hlavně na základě srovnání s Kalvárií z kaple staroměstského kostela sv. Havla. Vznik pardubického díla klade kolem roku 1725.


< zpět