Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1998

Články

Keith Moxey

The History of Art After the Death of the "Death of the Subject"

Dějiny umění po smrti "smrti subjektu"

s. 402-409

| detail |

Tomasz Węcławowicz

Bohemi Cracoviam muraverunt

s. 410-419

| detail |

Milena Bartlová

Die Madonna des Franziskanerklosters in Pilsen und das Problem der böhmischen Kunst in der Hussitenzeit

Madona z františkánského klášterního kostela v Plzni a problém českého umění doby husitské

s. 420-443

| detail |

Martin Pavlíček

Assumpta v hořícím keři

Assunta im brennenden Dornbusch

s. 444-452

| detail |

Otto M. Urban

Hrozná monstra vědy a strašné příšery umění: Redonovo Pokušení svatého Antonína

Scary Monsters of Science and Super Creeps of Art: Redon's Temptation of Saint Anthony

s. 453-464

| detail |

Archiv

Ernst Gombrich

'Swansongs' from 1945

s. 465-468

| detail |

Rozhovor

Karel Srp

From the History of Art to a History of Art: an Interview with Keith Moxey

s. 469-474

Zprávy

Jarmila Vacková

In memoriam Antonína Jirky

s. 474

Anna Janištinová

Bibliografie Antonína Jirky

s. 475-476

Recenze

Dalibor Prix - Milena Bartlová - Zuzana Všetečková - Pavel Černý - Dana Stehlíková

Hermann Fillitz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Band I

s. 476-485

Pierre-Yves Le Pogam

L'art au temps de Philippe le Bel et de ses fils

s. 485-488

Ivo Hlobil

Thomas DaCosta Kaufmann, Court, Cloister, and City

s. 489-490

Pavel Vlček

Ladislav Svoboda - Jiří Úlovec - Petr Chotěbor..., Encyklopedie českých tvrzí. První díl A-J

s. 490-492

Markéta Večeřáková

Brennpunkt der Moderne. Mies van der Rohes Haus Tugendhat

s. 492-493

Anotace

s. 493-495

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 495-498