Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Pavlíček

Assumpta v hořícím keři

Autor se zabývá genezí a výkladem ikonografického typu Assumpty v hořícím keři, vyskytujícím se na několika našich pozdně gotických deskových obrazech (Assumpta z Bílé hory, Assumpta Lannova, Assumpta z Deštné, Oltář z Duban, Assumpta ze Sepekova, Assumpta svatovítská). Tento motiv pochází zřejmě z okruhu arcibiskupa Jana z Jenštejna, který měl významný podíl na utváření mariánského kultu v Čechách.


< zpět