Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Keith Moxey

The History of Art After the Death of the "Death of the Subject"

Nové pojímání subjektu a subjektivity je příznačným jevem nynějšího studia vizuálních umění. Tuto změnu reflektuje esej Keitha Moxeyho, jednoho z významných představitelů poststrukturalistického směru dějin umění. Zánik humanistického pojetí subjektu otevřel cestu k prosazování nových přístupů k historické interpretaci (např. gender studies), hrajících v současnosti nezanedbatelnou roli. Moxey se zamýšlí nad novou teorií subjektivity a zkoumá složitý vztah mezi historikovou subjektivitou a jeho textem.


< zpět