Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ernst Gombrich

K napsání Labutích písní, věnujících se způsobům práce s textem, přivedly autora zkušenosti, které nasbíral v době 2. světové války při práci v monitorovacím servisu. Jeho úkolem bylo odposlouchávání a zaznamenávání cizích rozhlasových zpráv, které se následně jazykově upravovaly. Na této činnosti se podílely skupiny archivářů a novinářů, jejichž stanoviska ke způsobu zacházení s textem se značně odlišovala. Ernst Gombrich se v Labutích písních odvolává na archivářský postoj, který zastával.


< zpět