Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomasz Węcławowicz

Tématem studie je stavební rozvoj Krakova za vlády Přemyslovců, která trvala necelých 16 let. Za Václava II., kolem roku 1300, město obehnaly hradby a nově zde bylo zbudováno několik kostelů. Zvláštní pozornost zasluhují raně gotické fragmenty, dokumentující donedávna neznámou etapu přestavby katedrály na Vavelu, kterou fundoval pravděpodobně krakovský biskup Jan Muskata. V případě, že by tato přestavba dospěla k závěru, stala by se vavelská svatyně prvním polským chrámem s klasickým katedrálním chórem, jehož vzorem mohl být cisterciácký kostel v Sedlci.


< zpět