Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2004

Články

Mojmír S. Frinta

Le portrait du Louvre de Jean le Bon

Portrét Jana Dobrého v Louvru

s. 402-413 

| detail |

Kaliopi Chamonikola

K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama

Zur Identität Architekten und Bildhauers Anton Pilgram

s. 414-426 

| detail |

Kateřina Horníčková

The Rembrandt Battle: the Search for National Art in Weimar Germany

Bitva o Rembrandta. Hledání národního stylu ve výmarském Německu

s. 427-434

| detail |

Kimberly Elman Zarecor

Jiří Kroha Reconsidered

Jiří Kroha přehodnocený

s. 435-444

| detail |

Zprávy

Blanka Kubíková

Kopie Candidova Zvěstování Panně Marii. Nová akvizice Muzea umění Olomouc

s. 445-449

| detail |

Arkadiusz Wojtyła

Projekt náhrobku od Kiliána Ignáce Dientzenhofera v Karlových Varech. Neznámý doklad architektovy tvorby

s. 449-452

| detail |

Igor Votoupal

K původu malířů Josefa (1730-1802) a Václava (1733-1799) Kramolínů

s. 452-454

| detail |

Recenze

Ladislav Kesner ml.

Michael Baxandall, Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost

s. 454-456

Ivo Hlobil

Thomas Flum, Der spätgotische Chor des Freiburger Münsters: Baugeschichte und Baugestalt

s. 456-458

Martin Mádl

Alena Volrábová, Německá kresba 15.-16. století. Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky

s. 458-460

Otto M. Urban

Petr Wittlich (ed.), Jan Preisler 1872-1918

s. 460-463

Jindřich Vybíral

Christopher Long, Josef Frank. Life and Work

s. 463-465

Anotace

s. 466-467

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 467-469