The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2004

Articles

Mojmír S. Frinta

Le portrait du Louvre de Jean le Bon

The Portrait of John the Good in the Louvre

pp. 402-413 (Czech summary)

| detail |

Kaliopi Chamonikola

K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama

The Artistic Identity of the Architect and Sculptor Anton Pilgram

pp. 414-426 (German summary)

| detail |

Kateřina Horníčková

The Rembrandt Battle: the Search for National Art in Weimar Germany

Bitva o Rembrandta. Hledání národního stylu ve výmarském Německu

pp. 427-434 (Czech summary)

| detail |

Kimberly Elman Zarecor

Jiří Kroha Reconsidered

Jiří Kroha přehodnocený

pp. 435-444 (Czech summary)

| detail |

News

Blanka Kubíková

Kopie Candidova Zvěstování Panně Marii. Nová akvizice Muzea umění Olomouc

The Copy of Candid's Annunciation of Our Lady. The New Acquisition of the Olomouc Museum of Art

pp. 445-449

| detail |

Arkadiusz Wojtyła

Projekt náhrobku od Kiliána Ignáce Dientzenhofera v Karlových Varech. Neznámý doklad architektovy tvorby

Kilian Ignaz Dientzenhofer's Design for a Tomb in Karlovy Vary. New Evidence of the Architect's Work

pp. 449-452

| detail |

Igor Votoupal

K původu malířů Josefa (1730-1802) a Václava (1733-1799) Kramolínů

The Origin of the Painters Josef (1730-1802) and Václav (1733-1799) Kramolín

pp. 452-454

| detail |

Reviews

Ladislav Kesner ml.

Michael Baxandall, Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost

pp. 454-456

Ivo Hlobil

Thomas Flum, Der spätgotische Chor des Freiburger Münsters: Baugeschichte und Baugestalt

pp. 456-458

Martin Mádl

Alena Volrábová, Německá kresba 15.-16. století. Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky

pp. 458-460

Otto M. Urban

Petr Wittlich (ed.), Jan Preisler 1872-1918

pp. 460-463

Jindřich Vybíral

Christopher Long, Josef Frank. Life and Work

pp. 463-465

Annotations

pp. 466-467

New Additions to the Literature on Art History

pp. 467-469