Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Arkadiusz Wojtyła

Projekt náhrobku od Kiliána Ignáce Dientzenhofera v Karlových Varech. Neznámý doklad architektovy tvorby

Zpráva informuje o nerealizovaném záměru zřízení náhrobku hraběte Georga Esterházyho, provedeného podle projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a umístěného v karlovarském kostele sv. Máří Magdalény. Měl sestávat z architektonické konstrukce, na níž by stála postava zesnulého z bílého mramoru. Je zřejmé, že takový projekt předpokládal účast některého z barokních sochařů: ne-li přímo Matyáše Brauna, pak jiného mistra jeho úrovně, s nímž Dientzenhofer spolupracoval.


< zpět