Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kaliopi Chamonikola

K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama

Článek shrnuje dosavadní stav bádání o architektu a sochaři Antonu Pilgramovi. Tato problematika prošla v poslední době výraznými změnami, a je tudíž žádoucí nynější situaci kriticky reflektovat. Jedním z podstatných výsledků nových studií bylo vyvrácení Pilgramova autorství kostela sv. Kiliána v Heilbronnu.


< zpět