Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Horníčková

The Rembrandt Battle: the Search for National Art in Weimar Germany

Příspěvek sleduje posun v recepci a interpretaci Rembrandtova díla od nacionalistických a antisemitských výkladů přes pokusy vysvětlit jeho malířský postup jako snahu o vyjádření identity modelů až po nacionálně podbarvenou koncepci barvy a stylu. Na širším pozadí meziválečného sporu o Rembrandta zároveň poukazuje na komplikované prosazování empiricko-kritického přístupu v německých dějinách umění.


< zpět