Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Mojmír S. Frinta

Le portrait du Louvre de Jean le Bon

Portrét krále Jana Dobrého v pařížském Louvru je považován za dílo dvorního malíře Girarda ďOrleans. Autor studie dokazuje pomocí analýzy punců na okrajovém pruhu zlatého pozadí, že jde o práci, kterou vytvořil umělec ze Středozemí. Konkrétně to mohl být Ital nebo Katalánec, jenž přišel přes Barcelonu do jižní Francie, kde obdržel tuto zakázku. Na italského tvůrce ukazují vedle punců i další rysy obrazu.


< zpět