Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2003

Články

Jan Bažant

The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter

Pražský Belvedér, Ferdinand I. a Jupiter

s. 261-277

| detail |

Ondřej Jakubec

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam - možnosti a meze interpretace

The Group of Late Renaissance Stucco Works in Moravia: their Style and Significance and the Possibilities and Limits of Interpretation

s. 278-291

| detail |

Martina Sošková

Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié

Portraits with Theatre Costumes from the Chateau at Hrádek u Nechanic in the Context of the Portrait Historié

s. 292-305

| detail |

Jindřich Vybíral

Německá architektura v Praze v letech 1900-1918. Tvůrci a záměry

Deutsche Architektur in Prag in den Jahren 1900-1918: Urheber und Vorhaben

s. 306-324

| detail |

Archiv

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Dokumenty k dílu Ignáce Ullmanna

s. 325-334

| detail |

Zprávy

Maria Theisen

Notizen zum Dekor einer lateinischen Bibel aus Prag um 1430/40

s. 335-338

| detail |

Recenze

Ivana Panochová

Václav Richter, Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. - Milan Togner (ed.), Václav Richter, 1900-1970. - Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi

s. 339-341

Milena Bartlová

Ota Halama, Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

s. 341-343

Rudolf Chadraba

Vít Dohnal, Olomoucký hrad v raném středověku

s. 343-345

Ladislav Daniel

Johann Kupezky (1666-1740). Ein Meister des Barockporträts

s. 345-348

Lubomír Konečný

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs

s. 349-351

Anotace

s. 352-353

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 353-357