Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ondřej Jakubec

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam - možnosti a meze interpretace

Skupina pozdně renesančních moravských štukatur z poslední třetiny 16. a první čtvrtiny 17. století představuje ucelený soubor uměleckých výtvorů. Vyznačuje se určitými osobitými znaky, které mají přímý vztah k provenienci, přestože jednotlivá díla vycházejí v zásadě z italských modelů. Autor poukazuje nejen na tyto specifické rysy, ale i na obecnější problém interpretace a "čtení" dotyčných prací, jež s tím bezprostředně souvisí.


< zpět