The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2003

Articles

Jan Bažant

The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter

Pražský Belvedér, Ferdinand I. a Jupiter

pp. 261-277 (Czech summary)

| detail |

Ondřej Jakubec

Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam - možnosti a meze interpretace

The Group of Late Renaissance Stucco Works in Moravia: their Style and Significance and the Possibilities and Limits of Interpretation

pp. 278-291 (English summary)

| detail |

Martina Sošková

Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié

Portraits with Theatre Costumes from the Chateau at Hrádek u Nechanic in the Context of the Portrait Historié

pp. 292-305 (English summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Německá architektura v Praze v letech 1900-1918. Tvůrci a záměry

German Architecture in Prague 1900-1918. The figures and the aims

pp. 306-324 (German summary)

| detail |

Archives

Jindřich Vybíral - Milada Sekyrková

Dokumenty k dílu Ignáce Ullmanna

Documents on the work of Ignác Ullmann

pp. 325-334

| detail |

News

Maria Theisen

Notizen zum Dekor einer lateinischen Bibel aus Prag um 1430/40

Notes on the Ornamentation of the Latin Bible from Prague from 1430-1440

pp. 335-338

| detail |

Reviews

Ivana Panochová

Václav Richter, Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. - Milan Togner (ed.), Václav Richter, 1900-1970. - Jan Patočka, Dopisy Václavu Richterovi

pp. 339-341

Milena Bartlová

Ota Halama, Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese

pp. 341-343

Rudolf Chadraba

Vít Dohnal, Olomoucký hrad v raném středověku

pp. 343-345

Ladislav Daniel

Johann Kupezky (1666-1740). Ein Meister des Barockporträts

pp. 345-348

Lubomír Konečný

The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs

pp. 349-351

Annotations

pp. 352-353

New Additions to the Literature on Art History

pp. 353-357