Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Bažant

The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter

Článek se zabývá politickými aspekty stavby pražského Belvedéru, který byl vybudován v letech 1537-1563 podle návrhů Paolo della Stelly a Bonifáce Wolmuta. Dokládá, že objekt zastupoval příklad ideologicky angažované architektury, reprezentující ideály jejího objednavatele - Ferdinanda I., a to jak vlastní architektonickou formou, navazující na projekt antické vily, tak připojenou sochařskou výzdobou.


< zpět