Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Maria Theisen

Text pojednává o rukopisu bible z kláštera v Göttweigu v dolním Rakousku [Kod. 183 (červený) 90 (černý)], který je považován za pražskou práci z let 1430-1440. Autorka se věnuje stylu jeho ilustrací a ornamentiky a uvádí ho do souvislostí s dalšími příbuznými kodexy té doby (např. Martirologio de Usuardo, Krumlovský sborník, Boskovická bible).


< zpět